Zorgsector in beweging

De zorgsector is momenteel enorm in beweging. Kijken naar de toekomst is bezig zijn met veranderingen.

Zowel in het kort‐ als het langverblijf zijn er een aantal interessanteontwikkelingen. Te denken valt aan de huidige concentratie- en samenwerkingstendensen (zowel verticaal als horizontaal), de scheiding van Cure & Care en het scheiden van wonen, zorg en welzijn. We zien dat de behoeftepatronen bij bewoners c.q. senioren, bezoekers en medewerkers een geheel andere dimensie hebben gekregen. In toenemende mate zien we daarbij invloeden uit andere bedrijfstakken, als retail en de (facilitaire) horeca. Hoewel de private zorg en marktwerking pas sinds kort hun intrede doen in de Nederlandse markt, is dit in veel landen allang geen uitzondering meer. Ook de publiek - private samenwerking tussen instellingen en bedrijven is daar algemeen geaccepteerd. Zo is het in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde concept Private Finance Iniative (PFI) een groot succes. Dit concept is opgezet ten behoeve van de realisatie en exploitatie van onder meer nieuwe zorgprojecten. Ook de seniorenmarkt is ’lmproving the Quality of Daily Life’. Voornamelijk in dit groeiende segment zijn de vraag en verwachting sterk in ontwikkeling.