MERANO ontwikkelt woongebouwen ten behoeve van hen die onbezorgd, zelfstandig en vrij willen (blijven) wonen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. De appartementen zijn alle volwaardige woningen met eigen keuken, woonkamer en 1, 2 of 3 slaapkamers, berging, parkeerplaats etc. Bewoners hebben de mogelijkheid, naar behoefte, het onbezorgde wonen verder aan te vullen met, tijdelijke of permanente, aanvullende diensten, speciale service en benodigde medische zorg. Merano regelt dat. Dit geldt ook voor ons woonzorg concept Lieflijk Indië. In en rondom het wooncomplex zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd waaraan bewoners en hun gasten kunnen deelnemen.  

De ontwikkeling past binnen de huidige maatschappelijke tendens, de scheiding van wonen en zorg, die door de overheid nadrukkelijk is ingezet. Servicediensten en zorgverlening zijn, evenals het wonen, geen doel op zich, maar een onderdeel van het totale welbevinden van de mens. Merano Management heeft een erkenning in het kader van de Wet toegelaten zorginstellingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling. Dit betekent dat hulp en zorg geleverd kan worden aan alle bewoners.

In de afgelopen periode is het woonzorg concept Lieflijk Indië ontwikkeld. De gedachte staat voor een brede Indische gemeenschap die met elkaar de Indische cultuur beleeft. Het opkomen voor de individuele en collectieve belangen en rechten van de doelgroep op materieel, cultureel en sociaal vlak. Functionerend als adviescentrum, organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Stimuleren tot deelname aan creatieve programma's en tot slot het tot stand brengen van ontmoeting en realiseren van een aantal Indische zorgcentra. Ook het het realiseren van een Indisch restaurant die mede het hart vormt van leefgemeenschap maakt onderdeel van dit concept.

Het concept richt zich op de huisvesting, verzorging, verpleging en behandeling van Indische Nederlanders of ouderen met een Indische achtergrond en ouderen die nauw verwant zijn met Indische erfgoed

MERANO MANAGEMENT verzorgt, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leefomgeving door het bemiddelen bij of aanbieden van zorg, diensten en services aan alle bewoners van de gebouwen van Merano. Scheiding van wonen en zorg staat hierbij voorop.

MERANO PROPERTIES realiseert en ontwikkelt het vastgoed en beheert de gebouwen. Deze gebouwen worden gesitueerd in verschillende omgevingen. Een gebouw kan liggen in een parkachtige omgeving met voorname uitstraling. Maar ook liggen gebouwen in bestaande wijken of in een binnenstedelijke omgeving. Naast nieuwbouw ontwikkelt Merano Properties woongebouwen in voormalige verzorgingshuizen of leeg gekomen kerken. Al deze locaties worden ontwikkeld volgens de uitgangspunten die de Merano Group aan haar gebouwen stelt.

MERANO GROUP is een actieve particuliere participant in de woon-zorg-sector. In samenwerking met onze dochterbedrijven richten wij ons op het ontwikkelen en beheren van en participeren in woon-zorg-projecten. De kern is het wonen in combinatie met zorg, service en hoteldiensten. Het accent ligt op het realiseren van de woonwensen van de bewoners. Daarnaast ontwikkelt MERANO GROUP hotels met leisure-activiteiten. Het hart van elke locatie is het gebied waar mensen elkaar ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor de locatie zelf, het maakt ook deel uit van de wijk waarin de locatie is gelegen.