MERANO ontwikkelt woongebouwen ten behoeve van hen die onbezorgd, zelfstandig en vrij willen (blijven) wonen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. De appartementen zijn alle volwaardige woningen met eigen keuken, woonkamer en 1, 2 of 3 slaapkamers, berging, parkeerplaats etc. Bewoners hebben de mogelijkheid, naar behoefte, het onbezorgde wonen verder aan te vullen met, tijdelijke of permanente, aanvullende diensten, speciale service en benodigde medische zorg. Merano regelt dat. Dit geldt ook voor ons woonzorg concept Lieflijk Indië. In en rondom het wooncomplex zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd waaraan bewoners en hun gasten kunnen deelnemen.  

De ontwikkeling past binnen de huidige maatschappelijke tendens, de scheiding van wonen en zorg, die door de overheid nadrukkelijk is ingezet. Servicediensten en zorgverlening zijn, evenals het wonen, geen doel op zich, maar een onderdeel van het totale welbevinden van de mens. Merano Management heeft een erkenning in het kader van de Wet toegelaten zorginstellingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling. Dit betekent dat hulp en zorg geleverd kan worden aan alle bewoners.

In de afgelopen periode is het woonzorg concept Lieflijk Indië ontwikkeld. De gedachte staat voor een brede Indische gemeenschap die met elkaar de Indische cultuur beleeft. Het opkomen voor de individuele en collectieve belangen en rechten van de doelgroep op materieel, cultureel en sociaal vlak. Functionerend als adviescentrum, organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Stimuleren tot deelname aan creatieve programma's en tot slot het tot stand brengen van ontmoeting en realiseren van een aantal Indische zorgcentra. Ook het het realiseren van een Indisch restaurant die mede het hart vormt van leefgemeenschap maakt onderdeel van dit concept.

Het concept richt zich op de huisvesting, verzorging, verpleging en behandeling van Indische Nederlanders of ouderen met een Indische achtergrond en ouderen die nauw verwant zijn met Indische erfgoed