Hèt motto van Merano

Het eisen en wensenpakket van de huidige consument verschilt aanzienlijk van dat van de consument van ongeveer 20 jaar geleden. We zien dit bijvoorbeeld duidelijk terug in het gewijzigde patroon van senioren. Men wil langer zelfstandig blijven wonen, een grotere privacy en meer flexibiliteit en kwaliteit ten aanzien van de dienstverlening en hospitality (in de vorm van gastgerichtheid, presentatie en ambiance). Ook voor het verzorgen en exploiteren van maaltijdvoorzieningen binnen zorgorganisaties heeft die aanzienlijke gevolgen. Of het nu gaat om de bewoners c.q. patiënten, medewerkers of externe bezoekers; men wenst tegenwoordig als “gast” te worden benaderd. Men is over het algemeen aanzienlijk veeleisender aangaande zaken als kwaliteit, menukeuze (a la carte), consumptieplaats en consumptietijdstip.