Woonzorg concept Lieflijk Indië wordt uitgerold

Na een aantal jaren van voorbereiding zal het woonzorg concept Lieflijk Indië worden uitgerold. Dit concept is speciaal ontwikkeld voor Indische Nederlanders of ouderen met een Indische achtergrond.

De gedachte staat voor een brede Indische gemeenschap die met elkaar de Indische cultuur beleeft. Het opkomen voor individuele en collectieve belangen en rechten van de doelgroep op materieel, cultureel en sociaal vlak. De gebouwen worden ontwikkeld als zelfstandige woningen. Naast wonen is verzorging, verpleging en behandeling onderdeel van het concept. De toegevoegde waarde is verder de realisatie van gemeenschappelijke ruimte en een restauratieve functie. Immers het stimuleren aan sociale en creatieve activiteiten staat centraal en zijn het hart van de gemeenschap. Momenteel zijn een drietal projecten in voorbereiding verspreid over midden en zuid Nederland.