MERANO PROPERTIES realiseert en ontwikkelt het vastgoed en beheert de gebouwen. Deze gebouwen worden gesitueerd in verschillende omgevingen. Een gebouw kan liggen in een parkachtige omgeving met voorname uitstraling. Maar ook liggen gebouwen in bestaande wijken of in een binnenstedelijke omgeving. Naast nieuwbouw ontwikkelt Merano Properties woongebouwen in voormalige verzorgingshuizen of leeg gekomen kerken. Al deze locaties worden ontwikkeld volgens de uitgangspunten die de Merano Group aan haar gebouwen stelt.